Tips vid inredning av lekhörna

Utrymme

Hur du ska inreda lekhörnan beror på flera olika faktorer. Några faktorer att ta hänsyn till är då var ytan ligger, storlek på ytan och ålder på barnen. Är det en hörna, ett litet rum eller kanske en vägg i en korridor? Är det 1-2 åringar eller barn i högre åldrar, kanske barn i alla åldrar?

Även om ni bara har en litet yta tillgodo kan ni få plats med element som livar upp och underhåller barnen som besöker platsen. Aktivitetspaneler som är väggmonterade kräver mycket liten yta och de kan med fördel monteras flera på rad och bli en liten ”upptäckarstig” som underhåller barnen längre stunder. Även aktivitetskuberna tar liten plats då de kan placeras på golvet på en liten matta eller på ett lägre bord. Då kuberna har många olika sidor erbjuder de underhållning till flera barn samtidigt och även här tar det en stund för barnen att upptäcka alla sidor med dess funktioner och utmaningar.

Har ni däremot lite större utrymme till godo, mer än 2 m², är det en god idé att ha en sittgrupp i barnstorlek eller ett aktivitetsbord till barnen. Att ha möbler som är i barnens storlek ger barnen en trivsam känsla av att deras närvaro är sedd och uppmuntrar dem till att ta plats. Ska det finnas lösa leksaker, pussel och böcker behövs förstås också en liten hylla eller förvaringslådor till dessa. Dessa förvaringsmöbler behöver inte ta stor plats – välj en hylla som ställs mot en vägg eller en sittgrupp med förvaring under bordet.

Leksaker med lösa delar?

Beroende på var lekhörnan ska vara kan det vara en god idé att fundera över antalet lösa delar när det gäller leksaker och annat underhållningsmaterial. Ska lekhörnan placeras på en flygplats eller i en butik kan det vara en god idé att bara välja aktivitetsmöbler med fasta delar – s.k anti-theft design. På så sätt riskerar ni inte att delar försvinner och att leksaker blir obrukbar p.g.a. detta.

Väljer ni att ha lösa delar i er lekhörna är större leksaker att rekommendera, t ex större fordonsleksaker, dragleksaker och åkleksaker. För barn under 3 år kan smådelar sättas i halsen och detta är också något som gör att det är bra att hålla sig till större leksaker.

Sagoböcker, tidningar, pussel och spel är saker som underhåller barnen länge. Visst kan delarna komma bort, men då kostnaden är relativt liten kan de ersättas utan större kostnader. Tänk på att märka alla leksaker och delar med namn så att de kan återlämnas till er ifall de råkar komma med något barn hem. Pusselbitar kan märkas på undersidan och klisterlappar med namn kan sättas på tidningar och böcker.

Väljer ni att ha ett tågbord som aktivitetsbord till lekhörnan kan det vara en bra ide att limma fast tågbanan i bordskivan. På så sätt är den delen av leksaken säkrad. Lok och vagnar namnmärks på undersidan så kan de återlämnas om de råkar följa med barnen hem.

Då det gäller lite större barn är lämpligt underhållningsmaterial kanske inte just leksaker utan serietidningar, böcker, pussel och spel. Något att titta på – t.ex. fina tavlor eller ett akvarium – är också element i inredningen som verkar lugnande för barn i alla åldrar.

Rengöring 

En del plastleksaker kan köras i diskmaskinen eller diskas i en diskho emellanåt. Var försiktig dock så att inte plastleksaken har skruvar eller nitar som kan rosta av detta.

Trämaterial bör inte sänkas ner i vatten eller tvättas flödigt då trät kan suga åt sig vatten och svälla. Trämaterial bör torkas torrt direkt om något spillts eller hällt över dem. Använd vatten med några droppar såpa och torka med väl urkramad trasa. Om desinficering används måste detta vara icke alkoholbaserade desinfektionsmedel, t ex Virkon, KBM Disinfection eller DAX Alco Free/DAX Desisoft, även här - använd väl urkramad trasa.

Alla material, oavsett ytbehandling, får en mattare yta med tiden efter frekvent avtorkning med desinfektionsmedel. Trä är särskilt känsligt och för att möta de stränga europeiska CE-kraven som gäller för barnleksaker är oftast färger och lim vattenbaserade. Vid flödig avtvättning eller då starkare lösningsmedel används kan t.o.m. trälim, lack och färger lösas upp. Då gäller inte heller garantin, eftersom kunden orsakat detta själv. Därför är ett alkoholfritt alternativ med urkramad trasa att föredra, då denna rengöring inte påverkar ytan på samma sätt.