Köpvillkor

1. Om Smultronbyn Väntrumsmöbler

 • Denna butik riktar sig främst till företagskunder. Kontaktuppgifter till oss är; telefon 08-400 790 19 eller e-post [email protected]
 • För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen. För privatpersoner gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen.
 • Butiken Smultronbyn Väntrumsmöbler ägs av företaget Smultronbyn Handelsbolag, organisationsnummer 969740-6065. Företaget innehar F-skattesedel och har sitt säte i Rimbo. 

2. Beställning

 • Vid beställning träffas avtal om köp först när Väntrumsmöbler.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected].
 • Vid sällsynta tekniska problem och felande lagerstatus kan Väntrumsmöbler.se bli tvungna att makulera order och inbetalning från kund. 
 • Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Väntrumsmöbler.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla i butiken Väntrumsmöbler.se måste du vara 18 år. Försäljning sker endast inom Sverige om inte annat avtalats med kundtjänst. 

3. Leverans

 • Våra normala leveranstider är 1-3 veckor. Kideas varor tillverkas efter beställning och har därför en leveranstid på 4-6 veckor.
 • Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: [email protected].

3.1 Ej mottaget paket

 • Om du inte kan ta emot paketet vid första leverans görs vanligen försök till omleveranser, dock kan det tillkomma extra kostnader för detta. Se till att ange en leveransadress där mottagaren finns på plats och meddela eventuella öppettider som kan försvåra leveransförsök. Om du som beställare inte tar emot paketet på uppgiven leveransadress eller inte hämtar ut paketet på utlämningsstället skickas försändelsen tillbaka till oss. Vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader - ca 200 kr exklusive moms. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.  

3.2 Transportrisken

 • Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.  

 3.3 Skadat gods

 • När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast på mailadress [email protected] om det inträffar. Dock senast inom en vecka. 

4. Priser

 • Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Du kan själv ändra så att du ser priserna utan moms, se länk högst upp till vänster på webbsidan.
 • Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan och förbehåller oss rätten att justera priset. Om detta mot förmodan skulle uppstå kontaktar vi kund innan ordern hanteras för ett nytt samtycke till det nya priset.

5. Garanti

5.1 Garantins längd

 • Vi ger dig 1 års garanti på de flesta produkter i vårt sortiment. I de fall tillverkaren lämnar en annan garantitid, erbjuds du självfallet samma garantilängd och det framgår på enskild produktinformation. 

5.2 Garantins omfattning

 • Garantin omfattar funktionsfel/fabrikationsfel som uppkommer/upptäcks under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och allmän förslitning, vanvård eller onormal användning eller då kund ej följt skötsel- och serviceanvisningar. Med vanvård menas till exempel våldsamma lekar eller då barn från ej rekommenderad ålder använt leksaken. 

5.3 Utnyttjande av garantin

 • Din orderbekräftelse eller din faktura gäller som garantibevis. Hänvisa till ordernummer eller fakturanummer vid din kontakt med oss.  

6. Ångerrätt (gäller endast privatkunder)

 • Vid köp av varor på webbplatsen har du som privatkund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

6.1 Vid nyttjande av din ångerrätt: 

 • Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post. Meddelandet ska skickas till oss [email protected]. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.
 • Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Skicka inte tillbaka varorna utan att först ta kontakt med oss. Vi hjälper dig med returen.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
 • På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

6.2 Ångerrätten gäller inte vid:

 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
 • Specialtillverkad produkt, som har tillverkats och skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål, exempelvis Kideas produkter. Denna undantagsregel från ångerrätten är i enlighet med Distansavtalslagen. Självklart gäller dock reklamationsrätten som vanligt även vid specialtillverkade produkter om du skulle upptäcka något fel på din vara.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • För mer om den lagstiftade ångerrätten, se  här

7. Reklamation och klagomål

 • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
 • För privatkunder gäller Konsumentköplagen 23 §: Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
 • För företagskunder gäller Köplagen 32 §: Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet.
 • Under de första sex månaderna efter försäljningen måste näringsidkaren bevisa att felet inte fanns vid leverans (så kallad omvänd bevisbörda). Därefter är det konsumenten som måste bevisa att produkten var felaktig vid leveransen (så kallat ursprungligt fel).

7.2 Hur går du tillväga vid reklamation?

 • Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt vid leverans skall du kontakta oss via e-post inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. OBS! Montera aldrig ihop en vara som är defekt. Invänta ny del om sådan behövs.
 • Vid en godkänd reklamation hjälper vi dig enligt följande: Är skadan av mindre karaktär för funktion och utseende kan vi i en gemensam överenskommelse sänka priset för varan i efterhand och reglera din betalning efter detta. Om skadad del kan ersättas av ny del skickas en reservdel om sådan finns (avhjälpande). Finns ingen reservdel tillgänglig kan vi om varan fortfarande finns i lager skicka en ny vara som ersätter den felaktiga (omleverans). Finns ingen reservdel eller ny vara tillgänglig har du rätt returnera varan och sedan få dina pengar du betalt för varan tillbaka (häva köpet).
 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Vid reklamationer står Väntrumsmöbler.se för returfrakten om varan/delen ska tillbaka till vårt lager. Ska varan/delen inte returneras får kunden själv slänga/sopsortera delen precis som med övriga fraktkartonger och annat förpackningsmaterial. 
 • Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Skicka inte tillbaka varorna utan att först ta kontakt med oss. Vi hjälper dig med returen.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

8. Ansvarsbegränsning 

8.1 Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

 • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
 • Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

8.2 Produktinformation

 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

9. Information om Cookies

 • Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

10. Personuppgifter

 • Genom att handla hos Smultronbyn Väntrumsmöbler accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
 • Smultronbyn Väntrumsmöbler är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
 • Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

10.1 Vad är en personuppgift?

 • En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

10.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

 • För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
 • Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

10.3 Rättslig grund

 • I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
 • Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

10.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

10.4.1 Betalleverantör

 • Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
 • De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Payson kortbetalning, direktbetalning och faktura. Som företagskund kan du betala med företagsfaktura med betalningstid 30 dagar som skickas till angiven fakturaadress, alternativt elektroniskt via fakturasystem.

10.4.2 Fraktbolag

 • För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela ut specifik information till externa lager och fraktbolag. Det som delas är företagnamn, kontaktperson samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

10.4.3 Nyhetsbrev

 • Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
 • Vi använder tjänsten Get a Newsletter för utskick av nyhetsbrev. Du kan enkelt avprenumerera när du så önskar.

10.5 Rätten till tillgång

 • Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

10.6 Rätt till rättelse

 • Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

10.7 Rätten att bli glömd

 • Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

10.8 Ansvarig för dataskydd

 • Smultronbyn Väntrumsmöbler är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

10.9 Så skyddar vi dina personuppgifter

 • Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
 • Vi använder en svensk e-handelsplattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.

11. Barnsäkerhet

 • Väntrumsmöbler.se säljer enbart barnvänliga produkter med giftfria färger och CE-märkning. Vi råder ändå dig som personal/vuxen att kritiskt granska de leksaker du ger till barnen. Fundera över om barnet är stort nog att använda leksaken på avsett sätt. Tips på vad du bör beakta när det gäller barnens leksaker finns på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se/

11. Ändringar till de Allmänna Villkoren

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.
 • Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

12. Tvist och lagval

 • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. 
 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.
 • Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. 

  http://www.konsumentverket.se/

  http://www.arn.se/

  https://lagen.nu/1990:931 (Köplagen)